Tegnestuen i Ramløse  

                                                                                                                                                                                           

Viagra Kapslar Viagra Generisk Levitra Generisk Tadlafil Propecia Generisk Kamagra oral jelly 100mg Levitra 20mg Cialis Soft Kamagra 100mg Viagra Original Kamagra 100mg Generisk viagra 100mg kamagra Oral Jelly Kamagra 100mg Viagra Kamagra Levitra Lovegra 100mg Priligy

 

Sidst opdateret af
Lotte Grün

02-08-2010

Viagra Kapslar Viagra Generisk Levitra Generisk Tadlafil Propecia Generisk Kamagra oral jelly 100mg Levitra 20mg Cialis Soft Kamagra 100mg Viagra Original Kamagra 100mg Generisk viagra 100mg kamagra Oral Jelly Kamagra 100mg Viagra Kamagra Levitra Lovegra 100mg Priligy

          

Tegnestuen i Ramløse projekterer og udfører kloakarbejder med montering af nye afløbssystemer, samt renovering af gamle. Dette gælder både for tilslutning til offentlige kloak og for nedsivnings-anlæg på egen grund.

Der skal altid søges hos kommunen om tilladelse til at udføre kloaksystemer af enhver art, og arbejdet må kun udføres af en autoriseret kloakmester.

 

I byzone kan husspildevand som regel føres til offentlig kloak.

De steder på landet, hvor der ikke er offentlige kloaksystemer, er der mulighed for at udføre et:

  1. pilerensningsanlæg via bundfældningstank
  2. nedsivning via bundfældningstank (evt. gennem biologisk sandfilter)
  3. udledning til vandløb, sø, hav, via bundfældningstank og grusfilter, biologisk sandfilter eller rodzoneanlæg
  4. samletank med kommunal tømningsordning
  5. minirenseanlæg

 

Afløb for tagvand samt regnvand fra mindre P-arealer, terrasser m.m. kan få afløb til:

  1. offentlig kloak
  2. nedsivning via sandfang til faskine (kan udføres af ejeren)
  3. udledning til vandløb, sø, hav (markdræn) via sandfang.

Når arbejdet er udført. vil du som kunde modtage en bruger- og vedligeholdelsesvejledning med tilhørende tegninger af anlægget. 

Firmaet er tilsluttet den særlige tilsynsordning for kloakmestrer.

Generic Viagra Jelly Generic Levitra Soft Brand Viagra Generic Viagra Caps Kamagra Generic Cialis Daily Viagra Gold Kamagra Polo Cialis Black Generic Levitra Professional Super Kamagra Generic Cialis Super Active Kamagra Gold Generic Viagra With Dapoxetine Generic Levitra Oral Jelly Generic Viagra Generic Viagra Soft Generic Cialis Flavored Brand Cialis